Boek: Communicatie met ouders

29 maart 2024
DTC boek communicatie met ouder in de kinderopvang

Auteur: Corine Versteegen, DTC Alphen

Regelmatig kom ik in de praktijk pedagogisch medewerkers tegen die moeite hebben met communicatie met ouders van kinderen. Het belang van een goede communicatie met ouders wordt nogal eens onderschat. Pedagogisch medewerkers zien het kind vaak als hun voornaamste klant, wat in eerste instantie natuurlijk ook zo is. Het wel of niet plaatsen van hun kind is echter een beslissing van ouders. Kinderen kunnen het enorm naar hun zin hebben bij jou op de groep, als een ouder niet tevreden is ben je het kind, en dus een klant kwijt. De vaak korte contact momenten met de ouders zijn daarom van groot belang! 

 

Corine Versteegen is zo’n 30 jaar werkzaam in de kinderopvang. Zij merkt in de praktijk dat communiceren met ouders soms als erg lastig wordt ervaren. Dit boek geeft informatie en tips over communicatie met ouders. Het is geen schoolboek over communicatie maar een praktische handleiding voor alle gespreksvormen die binnen de kinderopvang in de praktijk voorbijkomen. Denk aan de overdracht, het 10 minuten gesprek, moeilijk nieuws gesprek, omgaan met verschillende ouders, rondleiding, intakegesprek etc. Het is dan ook echt op de praktijk geschreven. Het boek is geschikt voor pedagogisch professionals maar kan ook prima ingezet worden voor trainingen en coachen.